Üniversite’den özel şirkete 700 dönüm arazi

Mehmet Beyazköy / Batman – Yeniçağ

Güneş enerjisinden elektrik üretilmesi amacıyla Batman Üniversitesi’nden geri alınan 700 Bin m2’lik alanın Egesa adlı özel şirkete tahsis edileceği üniversite Yönetim Kurulu ile ilan edildi.

Yeni olmasına karşın Güneydoğu Anadolu bölgesinde başarılı eğitim faaliyetleri yürüten, kadrosunda bulunan bazı akademisyenlerin bilimsel araştırmalar konusunda ve sayısında dünya genelinde adından söz ettiren Batman Üniversitesi bir taraftan bölgenin yıldızı olarak bulunduğu çıtayı her yıl bir üst sıraya yükseltmeye gayret ederken, ekonomik ve siyasi çevrelerin kıskacında gelişimi törpülenmeye çalışılıyor.

Üniversite’nin kurulması ve gelişimi çabalarına paralel olarak fiziki alanlarda yapılan ciddi yatırımlar ve istihdam edilen akademik personeller ile Batman Üniversitesi’nin gelecekte bölgenin bir yıldızı olarak akademik dünyada yer alacağını güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.

Ancak, Kampüs alanı içinde bulunan ve kısmen yapılaşmanın olduğu arazinin önemli bir bölümünün özel bir şirkete tahsis edileceği bilgisi hem çalışanları hem de bölge halkını üzdü.

Altyapısı tamamlanmış olan alanda teknopark ve kapalı spor salonu arasındaki 700 in m2’lik alanın Üniversite’nin elinden alınarak özel bir enerji firmasına tahsis edileceği duyurusu yapıldı.

Batman Üniversitesi’ne Hazine tarafından süresiz olarak tahsis edilmiş olan alanda birimlerin ortasındaki bir alanın uygulama ve teamüller açısından da yanlış olduğu bir gerçek. Güneş enerjisinden elektrik elde etmek üzere paneller ile depolama ünitelerinin kurulmasının planlandığı alana giriş-çıkış Batman Üniversitesi kampüs alanından yapılacak.

KAMU YARARI GÖZARDI EDİLİYOR

Bölgenin güneş enerjisinden elektrik elde etme potansiyelinin yüksek olması elbette yatırımcılar için bir avantaj ancak bu tür yatırımların bir bilim kurumunun arazisine cüzi bir fiyatla yapılmasının kamu yararının gözetilmediği şeklinde yorumlanıyor.

Batman veya çevre illerde aynı potansiyele sahip milyonlarca metrekare hazine arazisi dururken gelişimini sürdürmekte olan ve bölgenin makûs talihi yenmekte önemli bir kilometre taşı olacak olan Batman Üniversitesi’nin kampüs alanı içine güneş panelleri ile tesislerin yapılmasının Üniversite’nin gelişimi açısından engelleyici bir rolünün olacağı ifade ediliyor.

SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLMELİ

Ülke ekonomisi ve enerji ihtiyacı açısından değerlendirildiğinde yapılması ve teşvik edilmesi kabul gören ve hükümetin de bu yönde birçok teşvik ve enerji satın alma gibi kararları bulunurken Batman Üniversitesi’nin benzer bir projeyi daha farklı bir alanda kendisinin de yap-işlet-devret modeli ile yapabileceği ihtimali var iken kendi alanı içindeki bir bölümü Hazine’ye iade etmesi yadırgandı.

Arazinin süresiz olarak tahsis edilmesi nedeniyle Hazine’nin el koymasının sorun çıkaracağı düşünülerek belli ki verilen talimatla tahsis Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kaldırıldı.

Üniversitenin basın açıklaması şu şekilde:

“Söz konusu taşınmazın tahsisine ilişkin konu, Üniversitemizin 01.02.2024 tarih ve 04 sayılı toplantısının 5. Sırasında gündeme alınmıştır. Yönetim kurulunda bu konu görüşülmüş ve bahse konu alanda planlanan veya düşünülen bir proje olmadığından ve ilgili mevzuatı gereği tahsisin kaldırılabileceği yönündeki görüşün Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bildirilmesine ilişkin Üniversite Yönetim Kurulumuzun 01.02.2024 tarih ve 2024/04-05 sayılı kararıyla karara bağlanmıştır”.

GÖZARDI EDİLEN NOKTALAR

Dünya genelinde üniversite kampüslerinde özel şirketlere arsa tahsisi yapılırken şu kurallara dikkat edilmesi önemlidir:

1. Transparan ve Adil Süreçler: Arsa tahsisi süreçleri şeffaf ve adil olmalıdır. Kamuoyunun güvenini sağlamak için açık ihale veya rekabetçi bir süreç kullanılmalıdır.

2. Kamu Menfaati Önceliği: Arsa tahsisinde, kamu menfaatinin korunması öncelikli olmalıdır. Özellikle eğitim, çevre koruması, toplumsal fayda gibi alanlara hizmet eden şirketlerin tercih edilmesi gerekmektedir.

3. Uygun Kullanım Alanları: Tahsis edilen arsaların, üniversite amacına uygun olarak kullanılması sağlanmalıdır. Örneğin, arazi eğitim, araştırma veya öğrenci hizmetleri gibi amaçlar için kullanılmalıdır.

4. Çevresel ve Toplumsal Etkilerin Değerlendirilmesi: Tahsis edilen arazinin çevresel ve toplumsal etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle çevreye zarar verebilecek veya toplumun sağlığına olumsuz etkileri olabilecek faaliyetlerden kaçınılmalıdır.

5. Kira Bedelleri ve Şartlar: Şirketlere tahsis edilen araziler için adil kira bedelleri belirlenmeli ve sözleşme şartları net bir şekilde belirlenmelidir. Bu, hem üniversitenin gelirini artırırken hem de şirketin uzun vadeli planlarını sağlamlaştırır.

6. Uzun Vadeli Planlama: Tahsis edilen araziler için uzun vadeli planlama yapılmalıdır. Şirketin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve kampüs ortamının korunması için uzun vadeli stratejiler belirlenmelidir.

TAHSİS KARARI GÖZDE GEÇİRİLMELİ

Böyle bir proje yapılacaksa öncelikli olarak üniversitenin kendi projesini geliştirilmesi, şayet maliyetler yönünden sıkıntı olacaksa üniversite ve kamu menfaati gözetilerek, diğer enerji şirketlerinin de teklifleri alınarak rekabetçi bir ortam sağlanarak üniversite faydası düşünülmelidir.

Üniversitenin böyle bir projeyi enerji gereksinimlerinin belli oranlarda karşılayacak şekilde ya kendi projesi ile ya da belli bir süre ile hazırlanan protokol kapsamında özel bir şirketin kullanımına açması öncelikli olmalıdır. Çünkü bu yol arsayı tamamen hazineye devir ve özel bir şirkete tahsis edilmesinden çok daha faydalı olacaktır. Belli bir protokol ile kurulacak tesisin aynı zamanda eğitim ve araştırmaya olanak sağlayacak şekilde planlanması, üniversitenin projede söz sahibi ve hak sahibi olmasına da olanak sağlayacaktır. Mevcut tahsis işleminde tüm bu haklar göz ardı edilmiştir.

Üniversitenin mevcut kullanım alanları dışındaki boş alanlar göz önüne alındığında sonraki yıllarda yapılacak bina ve tesisler için bu tahsis edilen araziye ihtiyaç duyulabilir. Çünkü teknopark ve mevcut kapalı spor tesisleri bu bölgede bulunmaktadır. Tesis bütünlüğü yönünden düşünüldüğünde İleride yapılacak spor kompleksi için de tahsis edilen bu araziye ihtiyaç duyulabilir.

Tahsis edilen arazinin, üniversitenin gelişimi ve geleceği konusunda oluşturabileceği problemler her yönüyle araştırılmalı, kamu menfaati korunmalıdır.

BAZI AKADEMİSYENLER KARŞI ÇIKTI

Eğitim kampüsü içindeki arazilerin özel Şirketlere peşkeş çekilmesine tepki gösteren bazı akademisyenlerin itiraz ettiği ve karara ret oyu verdiği de öğrenildi.

Yönetim kurulu üyelerini bir kısmının kararı onaylamadığı ve şerh düşürdükleri de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Batman kamuoyu ise arazinin kime veya kimlere peşkeş çekildiğinin açıklanmasını istedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x